Mandal historielag

Velkommen til Mandal historielag.

Mandal historielag er et aktivt historielag med interesseområde lokalhistorie med tilknytning til mandalsdistriktet.

Vi samles ca en gang i måneden i vårt møtelokale i Tidemandgården. Møtene begynner med et kåseri/foredrag om et lokalhistorisk emne, hvoretter det er sosialt samvær, kaffe og diskusjon.

Vi er omkring 200 medlemmer, og antall fremmøtte på møtene varierer mellom 30 og 50. Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkomne til våre møter. Se vårt program for nærmere opplysninger.

Årsmøtet 5. februar 2013

Årsmøtet 5. februar 2013 samlet 42 personer og valgte følgende styre:
 • Jan Tage Olsen, leder (1 år)
 • Astrid C. Salvesen Walther, kasserer (2 år)
 • Inger Marie Pedersen, sekretær (1 år)
 • Styremedlem: Liv Gauslaa (1 år)
 • Styremedlem: Per Henrik Iversen (1 år)
 • Styremedlem: Dag Buø (2 år)
 • Styremedlem: Svein Olaf Johannessen (1 år)

I tillegg til årsmøtesaker, fortale Otto Lehne om Sjørøvere i Mandalsområdet på 1500-tallet.

Tur til Skjernøy lørdag 25. august

Fremmøte på øya kl. 12, og parkering like over broa. 1 km spasertur på vei.
Turleder: Knut Knutsen, form. Skjernøy Historielag.
Tema: Om Skjernøysund og Dyrstad Skole.
3 gamle skipsvrak i Skjernøysund v/ Otto Lehne.

Medlemsmøtet i historielaget 20. mars 2012

Tilstede var 25 personer, inkl. styrets medlemmer.
Foredragsholder den kvelden var Jostein Andreassen, og tema var Nordahl Grieg på Sørlandet.
Vi fikk bl.a. høre Nordahl Griegs egne opplesninger av dikt, som var tatt opp i Tromsø Radio i 1940.

Medlemsmøte i historielaget 13. desember 2011.

På medlemsmøtet 13.12.11. møtte ca. 30 personer.
Gunnar Fredriksen var kveldens kåsør.
Han fremstilte Pider Ro og Gabriel Scott på en fortreffelig måte.

Medlemsmøte i historielaget 18. oktober 2011.

På møtet 18. oktober 2011 kåserte Torbjørn Greipsland om utvandringen til Amerika og om Borgerkrigen i tiden 1861- 1865.
Det var 35 personer om møtte frem den kvelden. Møtet var i Tidemandsgården med start kl. 19.00 og til ca. kl. 21.00.

Medlemsmøte i historielaget 5. april 2011.

Jostein Andreassen fra Søgne kåserte over emnet Roma. Hans måte å vise oss Roma med flotte bilder og historiske fakta i over en time, var en opplevelse.
Møtet samlet 35 personer.

Medlemsmøtet 8. mars samlet ca. 30 personer

Kveldens foredragsholder var regionskonservator Thor Gunnar Hansen ved Vest-Agder museet. Temabok, utgitt før jul i 2010, ”Alkohol – sorger og gleder” var utgangspunkt for foredraget.
Thor Gunnar Hansen har skrevet kapittelet ”Hvem vil gå inn i evigheten som brennevinshandler”. Det var dette kapittel, som også inneholder avstemningen i 1899 om fortsettelse eller avvikling av Mandals Brennevinssamlag, som var kveldens emne.

Årsmøtet ble avholdt 8. Februar 2011

Som nytt styre er valgt:
 • Svein Olaf Johannessen, formann, valg frem til 08.08.2011
 • Inger Marie Pedersen, S sekretær, valgt frem til årsmøtet i 2012
 • Astrid C. Salvesen Walther, kasserer, valgt frem til årsmøtet i 2013
 • Kjell Ove Sætren, styremedlem, valgt frem til årsmøtet i 2012
 • Torbjørn Rugland, styremedlem, valgt frem til årsmøtet i 2012
 • Dag Buø, styremedlem, valgt frem til årsmøtet i 2013
 • Liv Gauslaa, styremedlem, valgt frem til årsmøtet i 2012.

Revisorer er valgt for 1 år, frem til årsmøtet i 2012:

 • Helge Klev
 • Nils Reidar Christensen

Valgkomite valgt for 1 år, frem til årsmøtet i 2012:

 • Sigurd R. Walther
 • Marion Lundevik
 • Mona Tronstad
 • Helga Saanum
 • Aase Pedersen

Årsmøtet utnevnte ett nytt æresmedlem, Per Henrik Iversen. Æresmedlemskapet ble tildelt for en meget lang tjeneste som styremedlem og som sekretær for styret i 17 år. Formannen overrakte diplom og blomster og takket for en utmerket innsats.

Medlemsmøtet 14. Desember samlet ca. 30 personer

Møtet var et julemøte med servering av gløgg og smultringer.
Nils Reidar Christensen fortalte historien og opplevelsene han og Reidar Eeg hadde fra turen til og oppholdet på Cocos (Keeling) Islands i 2010.
På Cocos Islands hadde Christensens familie bodd en del år, og han hadde derfor en stor interesse for øyene.
Det var et morsomt og interessent foredrag.

Medlemsmøtet 16. November samlet ca. 50 personer.

Forfatter av den nyutkomne bygdeboka, Halse og Harkmark – bosetting og befolkning, Dag Hundstad, gav en orientering om boka, som er to bind.
Bøkene er på til sammen 1100 sider med en tettpakket historie, med navn, bilder og kart over 17 av de 82 gårdsnumrene i Halse og Harkmark.

Medlemsmøtet 19. Oktober samlet 32 personer.

Kveldens foredragsholder var Bjørn Slettan. Tema var Lærernes kamp under okkupasjonen mot nazifisering av skolene.
Det var stor interesse og flere spørsmål fra de fremmøtte.

Mandal Historielag hadde medlemsmøte 13. april 2010.

55 personer hadde funnet veien til medlemsmøtet i Tidemandgården. Tema for møtet var Barnevandringene på Agder, et tema som er svært aktuelt ettersom filmen om Yohan hadde premiere i Mandal i mars d.å.
Thyra Ågedal var foredragsholder og det var stor interesse og flere spørsmål fra forsamlingen, som ble besvart av Ågedal.

Mandal Historielag hadde medlemsmøte 16. mars 2010.

Medlemsmøtet ble avholdt 16. Mars 2010, kl. 19.00. Det var 25 personer tilstede.
Tema på møtet var Halse Fattiggård, og Ådne Fardal Klev fortalte fra sin bok.
Forsamlingen stilte en del spørsmål som ble besvart av Fardal Klev.

Mandal Historielag hadde medlemsmøte 18. februar 2010.

Tema for møtet var: I 2010 fortelles historien på internett. Hva gjør Mandal?
Foredragsholdere var: Biblioteksjef Rolf Steinar Bergli (tidl. prosjektleder for Digitale bilder i Vest-Agder), prosjektleder Arve Lindvig, Digitale bilder i Vest-Agder og prosjektleder Svein Arild Strædet – Historiske foto i Marnardal og Audnedal.

Elektrisk lys i Mandal - 100 år, 1909 - 2009

Elektrisk lys i MandalHistorielagets bok ”Elektrisk lys i Mandal - 100 år 1909 – 2009” er å få kjøpt fra byens bokhandlere eller direkte fra Mandal Historielag. Boka på vel 100 sider er trykt med støtte fra Agder Energi, Mandal kommune m. fl. Den koster kr 100 + eventuelle omkostninger ved forsendelse.

Det er historien om det storverk en enkelt mann, Marius Christensen, utrettet til gagn for byen. Alene, og tross all skepsis og manglende støtte, bygget han elektrisitetsverket på Trædal, og ga byen elektrisk lys julaften 1909. Da folk kom fra kirken denne julaften var det tent 90 elektriske lamper i gatene, og fra forretninger og enkelte private hjem skinte elektrisk lys i vinterkvelden.

Boka forteller historien om den videre utbygging av byens elektrisitetsforsyning med kraftverket på Tryland, og utbyggingen av fylkets elektrisitetsforsyning frem til dagens Agder Energi. Det er historien om mangeårig kamp hvor tro og optimisme kjempet mot tvil og betenkeligheter og ”røde” regnskapstall. Nå i ettertid ser vi hva elektrisitetsutbyggingen har betydd for byens utvikling og velstand, og i de senere år har kommunene kunnet høste store aksjeutbytter fra sine tidligere investeringer i elektrisitetsutbygging.

Mandal Historielag hadde årsmøte 26. januar 2010.

MMN på Mannefjorden 1940
Årsberetningen er lagt ut på hjemmesiden her.
Etter den mere formelle delen av møtet, presenterte Jørn-Terje Nøding Gabrielsen et utvalg ifra Martin Monrad Nødings billedsamling.

Mandal Historielag hadde medlemsmøte 24. mars 2009.

Kåsør var Ole Bertil Madsen fra Friluftsrådet. Han har nettopp utgitt en turbok for Mandalsregionen. Det er nå ryddet og merket over 20 mil med turløyper, og han fortalte om flere av disse. I Mandal er det seniorturer hver onsdag hvor flere av de forskjellige turalternativene blir prøvd.

Mandal Historielag hadde medlemsmøte tirsdag 3.mars 2009.

Kåsør var biblioteksjef Rolf Steinar Bergli på Vigeland. Han fortalte om prosjektet med å overføre gamle fotografier til digitale bilder. Nesten alle kommuner og muséer er med i prosjektet som til nå har lagt inn 20.000 fotografier på nett.

Formannskifte i Mandal historielag og nye æresmedlemmer

Mandal historielag hadde årsmøte 20. januar. Møtet behandlet de vanlige årsmøtesakene så som årsberetning og regnskap.
Helga Saanum ønsket ikke gjenvalg som formann, og etter innstilling fra valgkomiteen ble Fridtjov Rasmussen valgt til ny formann. De øvrige i styret er Astrid C. Salvesen Walther, Per H. Iversen, Reidun Udø, Kjell Ove Sætren, Aase Pedersen og Thorbjørn Rugland.
Årsmøtet utnevnte to nye æresmedlemmer: Astrid C. Salvesen Walther og Sigurd R. Walther. Fra tidligere er Jan Tage Olsen æresmedlem.
Kåseriet på møtet var med Tone Klev Furnes som fortalte om Olav Isachsens kunstnerliv.

Tur med historielaget

Søndag 31. august 2008
Helge Saanum og Bjørn Gabrielsen ønsker velkommen til Spangereid KirkeHøstsemesteret startet med busstur til Spangereid. Etter en noe treg påmeldingsstart tok det seg opp, og da vi startet fra turistkontoret, var det ca. 30 med. Vi kjørte til Spangreid gamle kirke der Bjørn Gabrielsen tok imot og fortalte om den gamle kirka som nå er 900 år gammel. Også videreutviklingen av kirka over tid med diverse ombygginger og utvidelser tok han med.

Deretter var det omvisning på området rundt kirka hvor det er hundrevis av gamle gravhauger. Så gikk vi for å se den nye Spangreidkanalen. . På turen stoppet vi også og hadde deilig lunsj på restauranten ”De fire årstider”. Deretter kjørte vi til Båly der det er en helt ny fiskehavn og store planer for nye industri- og hotellområder.

På hjemturen tok vi en omvei rundt Gjervoldstad og tilbake til byen kl. 17 Været var på sitt aller beste, og de frammøtte syntes det hadde vært en tur i historielagets beste tradisjoner.

Se bildene her

Dødsstraff i Agder på 1600-tallet.

Terje SødalTirsdag, 15. april kom høgskolelektor Terje Sødal ved universitet i Agder til oss for å fortelle om Dødsstraff på Agder i perioden 1604 til 1663 som han forsker på.

I denne perioden ble det henrettet omkring 150 personer i Agder, hovedsaklig som straff for mord, hekseri og tyveri. Menn ble i hovedsak dømt for mord og tyveri, mens kvinner som oftest ble dømt for trolldom og spedbarnsdrap.

Vi får blant annet høre om Bent Nøding, i fra Holum, som ble dømt til døden for mordet på sin fetter, samt hvordan man i datiden tok utgangspunkt i bibelen, og da spesielt 2. mosebok, som grunnlag for lovverket.

 
Denne siden ble sist oppdatert $Date: 2016-03-02 13:54:24 +0100 (Wed, 02 Mar 2016) $